TürkçeEnglishDeutschRussianFrench
30.11.2023
header
Geri D繹n    T羹m haberleri g繹ster   
  YENI KAT MULKIYETI YASASI NE GETIRDI?

Ge癟imsiz komular覺n evi, mahkeme karar覺yla sat覺a 癟覺kar覺lacak. Kimse keyfi tadilat yapamayacak. Balkonlar rengarenk olmayacak.

Meclis, apartman ve sitelerde yaayan herkesi yak覺ndan ilgilendiren Kat M羹lkiyeti Yasas覺'n覺 kabul etti. Yasa, binalar覺n depreme kar覺 dayan覺kl覺 hale getirilmesini salayacak. Hi癟 kimse kafas覺na g繹re evinde deiiklik yapamayacak. D羹kkan ve galeriler i癟in kolonlar kesilemeyecek, balkonlar reng璽renk boyanamayacak. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa u d羹zenlemeleri i癟eriyor:

* DEPREM HARCAMALARI: Depreme dayan覺kl覺l覺k i癟in yap覺lacak harcamalar, ana gayrimenkul羹n genel giderlerine ilave edilecek. Binay覺 g羹癟lendirme gider ve avans pay覺n覺 繹demeyenler, gecikme i癟in ayl覺k y羹zde 5 tazminat覺 繹deyecek.

* GE襤MS襤Z KOMULAR: Yasada ge癟imsiz komular i癟in de bir d羹zenleme yap覺ld覺. Kooperatif kesintisi, apartman aidat覺, bak覺m, onar覺m gibi konularda borcunu 繹demeyen, y羹k羹ml羹l羹klerini yerine getirmeyerek komular覺 i癟in hayat覺 癟ekilmez hale getirenlerin mahkeme karar覺 ile evlerinin sat覺lmas覺 karar覺nda zarara uramalar覺 繹nlenecek. Ev, davan覺n a癟覺ld覺覺 tarihteki deil, h羹k羹m verildii tarihteki rayi癟 deerinden sat覺lacak. Mevcut sistemde ev davan覺n a癟覺ld覺覺 tarihteki deerinden sat覺l覺yordu. Davalar 癟ok uzun s羹rd羹羹 i癟in vatandalar b羹y羹k zararlara urayabiliyordu. Dava a癟覺ld覺覺nda bir ev 50 bin YTL ise mahkeme sonu癟land覺覺nda deeri 100 bin YTL'ye 癟覺k覺yor, ancak yasadaki h羹k羹m nedeniyle vatanda 50 bin YTL'lik zarara uruyordu. Kat maliklerinden bir k覺sm覺 bu davay覺 a癟mak istemezse davay覺 繹teki kat malikleri a癟acak ve h璽kim, h羹k羹m vermeden 繹nce, devir bedelinin ileride hak sahibine 繹denmek 羹zere davac覺lara uygun bir s羹re verecek. Devir bedelinin s羹resi i癟inde ge癟imsiz komunun hesab覺na yat覺r覺ld覺覺na ilikin belge ibraz edildiinde ve davan覺n kabul羹 halinde h璽kim, daval覺n覺n ba覺ms覺z b繹l羹m羹n羹n m羹lkiyetinin, davay覺 a癟m覺 olan kat maliklerine arsa paylar覺 oran覺nda devredilmesine ve devir bedelinin ilemi faiziyle daval覺ya 繹denmesine karar verecek. Kat irtifak覺 sahiplerinden biri, kendine d羹en bor癟lar覺, noter arac覺l覺覺yla yap覺lan ihtara ramen, 襤htar tarihinden balayarak 2 ay i癟inde yerine getirmezse, h璽kim, onun arsa pay覺n覺n ve kat irtifak覺n覺n, dava tarihindeki deeri kar覺l覺覺nda, 繹teki paydalara arsa paylar覺 oran覺nda devrine karar verebilecek.

* S襤TE YNET襤M襤 襤K襤 YILDA B襤R TOPLANACAK: Site y繹netimleri se癟imlerinin iki y覺lda bir yap覺lmas覺n覺n yolu a癟覺ld覺. Mevcut sistemde y覺lda bir site y繹netimi se癟iliyordu. Birka癟 bloktan oluan sitelerde y繹netim se癟imlerini yapacak kiileri bile se癟mek bir y覺l覺 buluyordu.
 
 ORTAK ALAN TAD襤LATI 襤Z襤NLE: Gayrimenkullerin ortak alanlar覺nda yap覺lacak tadilatlar i癟in t羹m kat maliklerinin yaz覺l覺 r覺zas覺n覺n al覺nmas覺 h羹km羹 de deiti. Yeni yasada daire sahiplerinden biri, dier kat maliklerinin "bete d繹rd羹n羹n" (y羹zde 80) yaz覺l覺 r覺zas覺 olmad覺k癟a, ana gayrimenkul羹n ortak yerlerinde inaat, onar覺m ve tesis, deiik renkte d覺 badana veya boya yapt覺ramayacak. Ancak acilen onar覺m veya ana yap覺n覺n g羹癟lendirilmesinin zorunlu olduu mahkemece tespit edilirse kat maliklerinin r覺zas覺 aranmayacak.

* MUHAL襤F OLANLAR DAVA AAB襤LECEK: Bina ile ilgili al覺nan bir karar覺 benimsemeyen daire sahipleri mahkemeye karar覺n iptali i癟in dava a癟abilecek.
 
* TAD襤LATA SINIR: Komular覺n覺n onay覺 olmadan hi癟 kimse evindeki kolan ve kirileri kestiremeyecek. Ta覺ma sistemine dahilse duvarlar覺n覺 y覺kt覺ramayacak. zellikle apartmanlar覺n alt覺ndaki d羹kk璽n ya da galerilerin kolon ve kirileri kesip, depremde binalar覺n y覺k覺lmas覺na neden olmas覺n覺n 繹n羹ne ge癟ilmi olacak.
 
 B襤N YTL CEZA: Yasa 癟覺kmadan 繹nce kat irtifak覺 kurulmu ve yap覺lar覺 tamamlan覺p yap覺 kullanma belgesi al覺nm覺 binalara, yasan覺n y羹r羹rl羹e girdii tarihten itibaren en ge癟 2 y覺l i癟inde kat m羹lkiyetine ge癟ecek. Belirtilen s羹rede, kat m羹lkiyetinin kurulmas覺 i癟in gereini yerine getirmeyen kat irtifak hakk覺 sahipleri, bin YTL para cezas覺 繹deyecek.


 

襤TE KANUNUN TAM METN襤

KAT MLK襤YET襤 KANUNUNDA DE襤襤KL襤K YAPILMASINA 襤L襤K襤N KANUN

 

Kanun No. 5711

 

Kabul Tarihi: 14/11/2007      

 

MADDE 1- 23/6/1965 tarihli ve 634 say覺l覺 Kat M羹lkiyeti Kanununun 3 羹nc羹 maddesinin ikinci ve 羹癟羹nc羹 f覺kralar覺 aa覺daki ekilde deitirilmitir.

"Kat m羹lkiyeti ve kat irtifak覺, bu m羹lkiyete konu olan anagayrimenkul羹n ba覺ms覺z b繹l羹mlerinden her birinin konum ve b羹y羹kl羹klerine g繹re hesaplanan deerleri ile oranl覺 olarak projesinde tahsis edilen arsa pay覺n覺n ortak m羹lkiyet esaslar覺na g繹re a癟覺k癟a g繹sterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylar覺n覺n ba覺ms覺z b繹l羹mlerin paylar覺 ile oranl覺 olarak tahsis edilmedii hallerde, her kat maliki veya kat irtifak覺 sahibi, arsa paylar覺n覺n yeniden d羹zenlenmesi i癟in mahkemeye bavurabilir. Ba覺ms覺z b繹l羹mlerden her birine bu f覺kra uyar覺nca tahsis edilen arsa pay覺, o b繹l羹mlerin deerinde sonradan meydana gelen 癟oalma veya azalma sebebiyle deitirilemez. 44 羹nc羹 madde h羹km羹 sakl覺d覺r.

Kat irtifak覺 arsa pay覺na bal覺 bir irtifak 癟eidi olup, yap覺 kullanma izin belgesi al覺nd覺ktan sonra arsan覺n malikinin veya kat irtifak覺na sahip ortak maliklerin veya bunlardan birinin tapu idaresine yapaca覺 istem 羹zerine, bu Kanunda g繹sterilen artlar uyar覺nca, kat m羹lkiyetine 癟evrilir."

MADDE 2- 634 say覺l覺 Kanunun 4 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (a) bendine, "Temeller ve ana duvarlar," ibaresinden sonra gelmek 羹zere "ta覺y覺c覺 sistemi oluturan kiri, kolon ve perde duvarlar ile ta覺y覺c覺 sistemin par癟as覺 dier elemanlar," ibaresi eklenmitir.

MADDE 3- 634 say覺l覺 Kanunun 10 uncu maddesinin 羹癟羹nc羹 f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmi ve maddeye aa覺daki f覺kra eklenmitir.

"Kat m羹lkiyeti kurulurken ayn覺 katta birbirine bitiik bulunan ayn覺 nevideki birden fazla ba覺ms覺z b繹l羹m veya bir yap覺n覺n otel, i veya ticaret yeri gibi iktisad簾 a癟覺dan veya kullanma bak覺m覺ndan b羹t羹nl羹k arz eden birden 癟ok kat覺 veya b繹l羹m羹, kat m羹lkiyeti k羹t羹羹ne tek ba覺ms覺z b繹l羹m olarak tescil edilebilir. B繹yle bir tescilin yap覺labilmesi i癟in, buna uygun deiiklik projesinin ve yap覺 kullanma izin belgesinin Tapu Sicil M羹d羹rl羹羹ne verilmi olmas覺 gereklidir."

"Gelirinin ortak giderlere harcanmas覺 i癟in veya baka bir ama癟la ortak yararlanmaya tahsis edilen ba覺ms覺z b繹l羹mlerin malik hanesine, bunlardan yararlanan "ba覺ms覺z b繹l羹mlerin numaralar覺" yaz覺lmak suretiyle kat m羹lkiyeti k羹t羹羹ne tescil edilir. Bu husus ba覺ms覺z b繹l羹mlerin beyanlar hanesinde g繹sterilir."

MADDE 4- 634 say覺l覺 Kanunun 11 inci maddesi aa覺daki ekilde deitirilmitir.

"MADDE 11- Kat m羹lkiyeti ve kat irtifak覺, Tapu Sicili T羹z羹羹ne g繹re tutulacak kat m羹lkiyeti k羹t羹羹ne tescil olunur. Bu Kanunda aksine h羹k羹m olmad覺k癟a, tescille ilgili genel h羹k羹mler, kat m羹lkiyeti k羹t羹羹ne yap覺lacak tescillerde de uygulan覺r.

Hen羹z kadastrosu yap覺lmam覺 olan yerlerde kat m羹lkiyeti ve kat irtifak覺, Tapu Sicili T羹z羹羹ndeki form羹le g繹re, ayr覺ca tutulacak Kat M羹lkiyeti Zab覺t Defterine tescil olunur."

MADDE 5- 634 say覺l覺 Kanunun 12 nci maddesi aa覺daki ekilde deitirilmitir.

"MADDE 12- Kat m羹lkiyetinin kurulmas覺 i癟in, anagayrimenkul羹n kat m羹lkiyetine 癟evrilmesi hususunda o gayrimenkul羹n maliki veya b羹t羹n paydalar覺n覺n aa覺da yaz覺l覺 belgeler ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunmas覺 gerekir:

a) Anagayrimenkulde, yap覺 veya yap覺lar覺n d覺 cepheler ve i癟 taksimat覺 ba覺ms覺z b繹l羹m, eklenti, ortak yerlerinin 繹l癟羹leri ve ba覺ms覺z b繹l羹mlerin konum ve b羹y羹kl羹klerine g繹re hesaplanan deerleriyle oranl覺 arsa paylar覺 ve ba覺ms覺z b繹l羹mlerin yap覺 inaat alan覺 da a癟覺k癟a g繹sterilmek suretiyle, proje m羹ellifi mimar taraf覺ndan yap覺lan ve anagayrimenkul羹n maliki veya b羹t羹n paydalar覺 taraf覺ndan imzalanan, yetkili kamu kurum ve kurulular覺nca onaylanan mimar簾 proje ve birden 癟ok yap覺larda yerleimlerini g繹steren vaziyet pl璽n覺 ile yap覺 kullanma izin belgesi.

b) Ba覺ms覺z b繹l羹mlerin kullan覺l覺 tarz覺na, birden 癟ok yap覺n覺n varl覺覺 halinde bu yap覺lar覺n 繹zelliine g繹re 28 inci maddedeki esaslar 癟er癟evesinde haz覺rlanm覺, kat m羹lkiyetini kuran malik veya malikler taraf覺ndan imzalanm覺 bir y繹netim pl璽n覺.

c) Her ba覺ms覺z b繹l羹m羹n arsa pay覺n覺, kat, daire, i b羹rosu gibi nevini ve bunlar覺n birden balay覺p s覺ra ile giden numaras覺n覺, varsa eklentisini g繹steren ve anagayrimenkul羹n maliki veya b羹t羹n paydalar覺 taraf覺ndan imzalanm覺 noterden tasdikli liste."

MADDE 6- 634 say覺l覺 Kanunun 13 羹nc羹 maddesinin ikinci ve 羹癟羹nc羹 f覺kralar覺 aa覺daki ekilde deitirilmitir.

"S繹zleme d羹zenlenince kat irtifak覺n覺n kat m羹lkiyetine 癟evrilmesinde kat irtifak覺n覺n kay覺tl覺 olduu kat m羹lkiyeti k羹t羹羹 sayfas覺ndaki, dorudan doruya kat m羹lkiyetinin kurulmas覺 halinde ise anagayrimenkul羹n kay覺tl覺 bulunduu tapu k羹t羹羹 sayfas覺ndaki m羹lkiyet hanesine "Bu gayrimenkul羹n m羹lkiyeti kat m羹lkiyetine 癟evrilmitir." ibaresi yaz覺larak, sayfa anagayrimenkul羹n leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak haklar覺 d覺覺ndaki ilemlere kapat覺l覺r ve kat m羹lkiyetine konu olan her ba覺ms覺z b繹l羹m, kat m羹lkiyeti k羹t羹羹n羹n ayr覺 bir sayfas覺na o b繹l羹me bal覺 arsa pay覺 ve anagayrimenkul羹n kay覺tl覺 bulunduu genel k羹t羹kteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa numaralar覺 g繹sterilmek suretiyle tescil edilir; anagayrimenkul羹n kay覺tl覺 bulunduu genel k羹t羹k sayfas覺na da, ba覺ms覺z b繹l羹mlerin kat m羹lkiyeti k羹t羹羹ndeki defter ve sayfa numaralar覺 ilenmek suretiyle, k羹t羹kler aras覺nda balant覺 salan覺r.

Anagayrimenkul羹n sayfas覺nda evvelce mevcut olan haklara ait sicil kayd覺, irtifak haklar覺 hari癟, ba覺ms覺z b繹l羹mlerin kat m羹lkiyeti k羹t羹羹ndeki sayfas覺na ge癟irilir. Anagayrimenkul羹n m羹lkiyetinin kat m羹lkiyetine 癟evrilmesinden sonra, anagayrimenkul羹n leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak haklar覺 da anagayrimenkul羹n tapu k羹t羹羹 sayfas覺na tescil edilir ve kat m羹lkiyeti k羹t羹羹n羹n beyanlar hanesinde belirtilir."

MADDE 7- 634 say覺l覺 Kanunun 14 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmi ve maddeye aa覺daki f覺kra eklenmitir.

"Hen羹z yap覺 yap覺lmam覺 veya yap覺s覺 tamamlanmam覺 bir arsa 羹zerinde kat irtifak覺n覺n kurulmas覺 ve tapu siciline tescil edilmesi i癟in o arsan覺n malikinin veya b羹t羹n paydalar覺n覺n buna ait istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) bendine uygun olarak d羹zenlenen proje ve pl璽n, (b) bendindeki y繹netim pl璽n覺 ile (c) bendindeki listeyi tapu idaresine vermeleri laz覺md覺r. Kat m羹lkiyetine ge癟ite ayr覺ca y繹netim pl璽n覺 istenmez."

"Yap覺lar覺 tamamlanm覺 olan kat irtifakl覺 anagayrimenkulde, yap覺 kullanma izin belgesinin al覺nd覺覺 tarihten itibaren bir y覺l i癟inde kat m羹lkiyetine ge癟ilmesi zorunludur. Belirtilen s羹re i癟inde kat irtifak hakk覺 sahiplerinden birinin veya varsa y繹neticinin yaz覺l覺 uyar覺s覺na ramen, kat m羹lkiyetinin kurulmas覺 i癟in tapu idaresine verilmesi gereken 12 nci maddede yaz覺l覺 belgelerden eksik olanlar覺 tamamlamaktan veya imzalanmas覺 gerekenleri imzalamaktan ka癟覺nan kat irtifak hakk覺 sahiplerinden her birine, kendine ait her ba覺ms覺z b繹l羹m i癟in, anagayrimenkul belediye s覺n覺rlar覺 i癟inde ise belediye, belediye s覺n覺rlar覺 d覺覺nda ise m羹lk簾 amir taraf覺ndan bin T羹rk Liras覺 idar簾 para cezas覺 verilir."

MADDE 8- 634 say覺l覺 Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmitir.

"Kat maliklerinden biri, b羹t羹n kat maliklerinin bete d繹rd羹n羹n yaz覺l覺 r覺zas覺 olmad覺k癟a anagayrimenkul羹n ortak yerlerinde inaat, onar覺m ve tesisler, deiik renkte d覺 badana veya boya yapt覺ramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluun anayap覺ya veya ba覺ms覺z bir b繹l羹me veya b繹l羹mlere zarar verdiinin ve acilen onar覺lmas覺 gerektiinin veya anayap覺n覺n g羹癟lendirilmesinin zorunlu olduunun mahkemece tespit edilmi olmas覺 halinde, bu onar覺m ve g羹癟lendirmenin projesine ve tekniine uygun bi癟imde yap覺lmas覺 konusunda kat maliklerinin r覺zas覺 aranmaz. Kat maliki kendi ba覺ms覺z b繹l羹m羹nde anayap覺ya zarar verecek nitelikte onar覺m, tesis ve deiiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine balant覺l覺 bulunan ba覺ms覺z b繹l羹mlerin balant覺l覺 yerlerinde, bu b繹l羹m maliklerinin ortak r覺zas覺 ile anayap覺ya zarar vermeyecek onar覺m, tesis ve deiiklik yap覺labilir."

MADDE 9- 634 say覺l覺 Kanunun 20 nci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (b) bendinde yer alan "koruma" ibaresinden sonra gelmek 羹zere ", g羹癟lendirme" ibaresi eklenmi ve ikinci f覺kras覺nda yer alan "y羹zde on" ibaresi "y羹zde be" olarak deitirilmitir.

MADDE 10- 634 say覺l覺 Kanunun 22 nci maddesinin ikinci f覺kras覺n覺n son c羹mlesi aa覺daki ekilde deitirilmitir.

"4721 say覺l覺 T羹rk Meden簾 Kanununun 893 羹nc羹 maddesinin son f覺kras覺 h羹km羹 burada da uygulan覺r."

MADDE 11- 634 say覺l覺 Kanunun 23 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺na "tesislerin yeniden yap覺lmas覺" ibaresinden sonra gelmek 羹zere "ile yap覺 g羹venliiyle ilgili olarak yap覺lmas覺 gerekli g繹r羹len teknik incelemeler" ibaresi eklenmitir.

MADDE 12- 634 say覺l覺 Kanunun 25 inci maddesinin ikinci ve d繹rd羹nc羹 f覺kralar覺 aa覺daki ekilde deitirilmitir.

"Bu gibi bir kat maliki hakk覺nda, ba覺ms覺z b繹l羹m羹n m羹lkiyetinin h羹kme en yak覺n tarihteki deeri o kat malikine 繹denerek bu m羹lkiyetin dier kat maliklerine, arsa paylar覺 oran覺nda devredilmesi i癟in davan覺n a癟覺lmas覺, aksi kararlat覺r覺lm覺 olmad覺k癟a, dier kat maliklerinin say覺 ve arsa pay覺 癟ounluuyla karar  vermesine bal覺d覺r. Bu karara ramen kat maliklerinden bir k覺sm覺 bu davay覺 a癟mak istemezse, davay覺 繹teki kat malikleri a癟ar ve h璽kim h羹k羹m vermeden 繹nce devir bedelinin ileride hak sahibine 繹denmek 羹zere bankada 羹癟er ayl覺k vadeli hesaba yat覺r覺lmas覺 ve makbuzunun ibraz覺 i癟in davac覺lara resen belirleyecei uygun bir s羹re verir. Devir bedelinin s羹resi i癟inde yat覺r覺ld覺覺na ilikin belge ibraz edildiinde ve davan覺n kabul羹 halinde h璽kim, daval覺n覺n ba覺ms覺z b繹l羹m羹n羹n m羹lkiyetinin davay覺 a癟m覺 olan kat maliklerine arsa paylar覺 oran覺nda devredilmesine ve devir bedelinin ilemi faiziyle birlikte daval覺ya 繹denmesine karar verir."

"Bu maddedeki dava hakk覺, devir konusunda kat maliklerince al覺nan dava a癟ma karar覺n覺n 繹renilmesi tarihinden balayarak alt覺 ay ve her halde dava hakk覺n覺n doumundan balayarak be y覺l i癟inde kullan覺lmazsa veya dava sebebi ortadan kalkm覺sa d羹er."

MADDE 13- 634 say覺l覺 Kanunun 26 nc覺 maddesinin ikinci f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmitir.

"Kat irtifak覺 sahiplerinden biri kendine d羹en bor癟lar覺, noter arac覺l覺覺yla  yap覺lan ihtara ramen, bu ihtar tarihinden balayarak iki ay i癟inde yerine getirmezse dierlerinin yaz覺l覺 istemi 羹zerine h璽kim, onun arsa pay覺n覺n ve kat irtifak覺n覺n h羹kme en yak覺n tarihteki deeri kar覺l覺覺nda, 繹teki paydalara, arsa paylar覺 oran覺nda devrine karar verir."

MADDE 14- 634 say覺l覺 Kanunun 29 uncu maddesinin birinci ve 羹癟羹nc羹 f覺kralar覺na aa覺daki c羹mleler eklenmitir.

"Toplu yap覺larda ise kurullar, en ge癟 iki y覺lda bir defadan az olmamak 羹zere y繹netim pl璽nlar覺nda g繹sterilen zamanlarda, b繹yle bir zaman g繹sterilmemise, ikinci takvim y覺l覺n覺n ilk ay覺 i癟inde toplan覺r.

襤lk toplant覺 ile ikinci toplant覺 aras覺nda b覺rak覺lacak zaman yedi g羹nden az olamaz.

MADDE 15- 634 say覺l覺 Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmitir.

"Yeter say覺n覺n salanamamas覺 nedeniyle ilk toplant覺n覺n yap覺lamamas覺 halinde, ikinci toplant覺, en ge癟 onbe g羹n sonra yap覺l覺r. Bu toplant覺da karar yeter say覺s覺, kat覺lanlar覺n salt 癟ounluudur.

MADDE 16- 634 say覺l覺 Kanunun 31 inci maddesinin son f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmitir.

"Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kii, oy say覺s覺n覺n y羹zde beinden fazlas覺n覺 kullanmak 羹zere vekil tayin edilemez. Ancak, k覺rk ve daha az say覺daki kat m羹lkiyetine t璽bi ta覺nmazlarda bir kii, en fazla iki kiiye vek璽let edebilir."

MADDE 17- 634 say覺l覺 Kanunun 33 羹nc羹 maddesinin birinci ve 羹癟羹nc羹 f覺kralar覺 aa覺daki ekilde deitirilmitir.

"Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplant覺s覺na kat覺lan ancak 32 nci madde h羹km羹 gereince ayk覺r覺 oy kullanan her kat maliki karar tarihinden balayarak bir ay i癟inde, toplant覺ya kat覺lmayan her kat maliki karar覺 繹renmesinden balayarak bir ay i癟inde ve her halde karar tarihinden balayarak alt覺 ay i癟inde anagayrimenkul羹n bulunduu yerdeki sulh mahkemesine iptal davas覺 a癟abilir; kat malikleri kurulu kararlar覺n覺n yok veya mutlak butlanla h羹k羹ms羹z say覺ld覺覺 durumlarda s羹re koulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun kat覺ndan kira akdine, oturma hakk覺na veya baka bir sebebe dayanarak devaml覺 surette faydalanan kimsenin, bor癟 ve y羹k羹mlerini yerine getirmemesi y羹z羹nden zarar g繹ren kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkul羹n bulunduu yerin sulh mahkemesine bavurarak h璽kimin m羹dahalesini isteyebilir."

"Tespit edilen s羹re i癟inde h璽kimin karar覺n覺 yerine getirmeyenlere, ayn覺 mahkemece, ikiy羹z elli T羹rk Liras覺ndan ikibin T羹rk Liras覺na kadar idar簾 para cezas覺 verilir. 25 inci madde h羹km羹 sakl覺d覺r."

MADDE 18- 634 say覺l覺 Kanunun 34 羹nc羹 maddesinin son f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmitir.

"Y繹neticinin ad ve soyad覺 ile i ve ev adresinin anagayrimenkul羹n kap覺s覺 yan覺na veya girite g繹r羹lecek bir yere 癟er癟eve i癟inde as覺lmas覺 mecburidir. Bu yap覺lmazsa, y繹neticiden veya y繹netim kurulu 羹yelerinin her birine, ilgilinin bavurmas覺 羹zerine ayn覺 mahkemece, elli T羹rk Liras覺ndan ikiy羹zelli T羹rk Liras覺na kadar idar簾 para cezas覺 verilir."

MADDE 19- 634 say覺l覺 Kanunun 38 inci maddesine aa覺daki f覺kra eklenmitir.

"Kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu veya toplu yap覺 temsilciler kurulu kararlar覺n覺n iptaline ilikin davalar, kat maliklerini temsilen y繹neticiye, toplu yap覺larda ise ada temsilciler kurulu veya toplu yap覺 temsilciler kurulunca se癟ilen y繹neticiye husumet y繹neltilmesi suretiyle a癟覺labilir. Y繹netici, a癟覺lan davay覺 b羹t羹n kat maliklerine ve ada veya toplu yap覺 temsilciler kuruluna duyurur. Kurul karar覺n覺n iptali halinde bu konudaki yarg覺lama giderleri ortak giderlerden kar覺lan覺r."

MADDE 20- 634 say覺l覺 Kanunun 47 nci maddesinin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺n覺n son c羹mlesi aa覺daki ekilde deitirilmitir.

"Bildirmeyenlerin yeniden yapt覺rmak istemedikleri kabul olunur ve onlar覺n arsa paylar覺, deeri kar覺l覺覺nda b繹l羹mlerini yeniden yapt覺rmak isteyenlere 繹ncelikle devredilir."

MADDE 21- 634 say覺l覺 Kanunun 54 羹nc羹 maddesinin birinci ve ikinci f覺kralar覺 aa覺daki ekilde deitirilmitir.

"襤mar Kanunu h羹k羹mlerine g繹re ortaklat覺rma halinde, ortaklat覺r覺lan gayrimenkuller aras覺nda kat m羹lkiyetine t璽bi gayrimenkul varsa ve ortaklat覺rma, 9/11/1985 tarihinden 繹nce ise 6785 say覺l覺 襤mar Kanununun 46 nc覺 maddesi, bu tarihten sonra ise 3194 say覺l覺 襤mar Kanununun 16 nc覺 maddesi gereince ortakl覺覺n giderilmesi hususunda b羹t羹n malikler anlat覺klar覺 takdirde, ortakl覺覺n giderilmesi bu anlama h羹k羹mlerine g繹re yap覺l覺r.

B繹yle bir anlamaya var覺lamazsa, her gayrimenkul羹n ortaklat覺rmadan 繹nceki ge癟er deerleri, birinci f覺krada s繹z羹 ge癟en madde h羹k羹mlerine g繹re ortakl覺覺 gidermekle g繹revli sulh mahkemesince ayr覺 ayr覺 takdir edilerek, bunlara T羹rkiye 襤statistik Kurumunca yay覺mlanan 羹retici fiyat endeksi uygulanmak suretiyle her bir gayrimenkul羹n h羹kme en yak覺n tarih itibar覺yla ulat覺覺 deerleri tespit edildikten sonra, bunlardan deeri en fazla olan gayrimenkul羹n malikine, 繹teki gayrimenkulleri bu deerle sat覺n almas覺n覺 teklife karar verilir ve bu teklif kabul edilip bedel 繹denince ortakl覺k giderilmi olur."

MADDE 22- 634 say覺l覺 Kanuna 65 inci maddeden sonra gelmek 羹zere "Toplu Yap覺lara 襤likin zel H羹k羹mler" bal覺kl覺 "Dokuzuncu B繹l羹m" alt覺nda aa覺daki maddeler eklenmi, mevcut 66 ve 67 nci maddeler, 75 ve 76 nc覺  maddeler olarak tesels羹l ettirilmitir.

"DOKUZUNCU BLM

Toplu Yap覺lara 襤likin zel H羹k羹mler

Kapsam

MADDE 66- Toplu yap覺, bir veya birden 癟ok imar parseli 羹zerinde, belli bir onayl覺 yerleim pl璽n覺na g繹re yap覺lm覺 veya yap覺lacak, alt yap覺 tesisleri, ortak kullan覺m yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunlar覺n y繹netimi bak覺m覺ndan birbirleriyle balant覺l覺 birden 癟ok yap覺y覺 ifade eder.

Toplu yap覺 kapsam覺ndaki imar parsellerinin bitiik veya komu olmalar覺 artt覺r. Ancak bu parseller aras覺nda kalan ve imar pl璽n覺na g繹re yol, meydan, yeil alan, park, otopark gibi kamuya ayr覺lan yerler i癟in bu art aranmaz. Toplu yap覺 kapsam覺ndaki her imar parseli, kat irtifak覺n覺n veya kat m羹lkiyetinin tesisinde ayr覺 ayr覺 dikkate al覺n覺r. Ancak, toplu yap覺 birden fazla imar parselini i癟eriyorsa, m羹nferit parseller 羹zerinde toplu yap覺 h羹k羹mlerine t璽bi olacak ekilde kat m羹lkiyeti ilikisi kurulamaz.

Yap覺lar tamamland覺k癟a, tamamlanan yap覺lara ilikin kat irtifaklar覺 kat m羹lkiyetine 癟evrilebilir.

Ortak yerler

MADDE 67- Toplu yap覺 kapsam覺nda olup, b羹t羹n羹yle bu kapsamdaki ba覺ms覺z b繹l羹mlerin ortak kullanma ve faydalanmas覺na tahsis edilmi bulunan parsellerin malik  hanesine, tahsis edildikleri toplu yap覺 kapsam覺ndaki dier parsellerin ada, parsel, blok ve ba覺ms覺z b繹l羹m numaralar覺 g繹sterilmek suretiyle tapu siciline kaydedilir ve bu suretle tahsis edildikleri parsellerde bulunan ba覺ms覺z b繹l羹mlerin ortak yeri olur.

Toplu yap覺 kapsam覺nda bulunan birden 癟ok yap覺n覺n ortak sosyal ve alt yap覺 tesisleri bulunduklar覺 parsel veya yap覺ya bak覺lmaks覺z覺n, tahsis edildikleri ba覺ms覺z b繹l羹mlerin ortak yeri say覺l覺r.

Vaziyet pl璽n ve projeleri

MADDE 68- Toplu yap覺larda; yap覺lar覺n konumlar覺, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunlar覺n kullan覺l覺 ama癟 ve ekilleri, toplu yap覺 kapsam覺ndaki parsel veya parsellerin tamam覺n覺 kapsayacak ekilde, bir b羹t羹n olarak ilgili makamlarca onaylanm覺 imar pl璽n覺 h羹k羹mlerine uygun olarak haz覺rlanm覺 vaziyet pl璽n覺nda ve projelerde belirtilir.

Kamuya ayr覺lan yerlerin d羹zenlenmesi, iletilmesi ve bak覺m覺, bu konuda yetkili kamu kurumu ile mutabakat salanmas覺 h璽linde, kamunun kullan覺m覺n覺 k覺s覺tlamamak art覺yla toplu yap覺 y繹netimince 羹stlenilebilir.

Toplu yap覺 uygulamas覺nda, kat m羹lkiyetinin ve kat irtifak覺n覺n tesisine, aranacak belgelere, tapuda yap覺lacak ilemlere ilikin hususlar, Bay覺nd覺rl覺k ve 襤sk璽n Bakanl覺覺nca haz覺rlanacak bir y繹netmelikle d羹zenlenir.

Y繹netim

MADDE 69- Toplu yap覺 kapsam覺nda bulunan parsel ve parsellerdeki birden 癟ok ba覺ms覺z b繹l羹m羹 kapsayan ana yap覺da ortak yerleri bulunan blok yap覺lar覺n her biri, kendi sorunlar覺na ve yaln覺z o bloa ait ortak yerlere ilikin olarak, o blokta bulunan ba覺ms覺z b繹l羹m maliklerinden oluan blok kat malikleri kurulunca y繹netilir. Bir parselde blok niteliinde olmayan yap覺lar varsa veya bu nitelikteki yap覺larla blok yap覺lar ayn覺 parselde yer al覺yorsa, kendi sorunlar覺na ve o parsele ait ortak yerlere ilikin olarak, o parselde bulunan ba覺ms覺z b繹l羹m maliklerinden oluan kat malikleri kurulunca y繹netilir. Y繹netim pl璽n覺nda bloklar覺n ve blok niteliinde olmayan yap覺lar覺n idare tarz覺 ayr覺ca belirtilir.

Bir adada birden 癟ok parsel yer al覺yorsa, aday覺 oluturan parsellere ait ortak yerler, o adada bulunan ba覺ms覺z b繹l羹m maliklerinden oluan ada kat malikleri kurulunca y繹netilir ve y繹netim tarz覺, kanunlar覺n emredici h羹k羹mleri sakl覺 kalmak art覺yla, bu kurul taraf覺ndan kararlat覺r覺l覺r. Bu yetki, y繹netim pl璽n覺nda ada temsilciler kuruluna verilebilir. Y繹netim pl璽n覺nda baka t羹rl羹 d羹zenlenmemise, ada temsilciler kurulu, blok yap覺larda her blokta bulunan ba覺ms覺z b繹l羹m maliklerince se癟ilen blok y繹neticileri ve blok niteliinde olmayan yap覺lar覺n ba覺ms覺z b繹l羹m maliklerince se癟ilen temsilcilerden oluur. Ada temsilciler kurulu 羹yelerinin say覺s覺 ve nas覺l se癟ilecei toplu yap覺n覺n 繹zellii dikkate al覺narak y繹netim pl璽n覺nda belirtilir. Ada temsilciler kurulunda bu y繹neticiler ve temsilciler y繹nettikleri ve temsil ettikleri ba覺ms覺z b繹l羹m say覺s覺 kadar oy hakk覺na sahiptirler.

Toplu yap覺 kapsam覺ndaki ortak yap覺, yer ve tesisler, bu kapsamda yer alan ba覺ms覺z b繹l羹m maliklerinden oluan toplu yap覺 kat malikleri kurulunca y繹netilir ve y繹netim tarz覺, kanunlar覺n emredici h羹k羹mleri sakl覺 kalmak art覺yla, bu kurul taraf覺ndan kararlat覺r覺l覺r. Bu yetki, y繹netim pl璽n覺nda toplu yap覺 temsilciler kuruluna verilebilir. Y繹netim pl璽n覺nda baka t羹rl羹 d羹zenlenmemise, toplu yap覺 temsilciler kurulu, blok yap覺larda her blokta bulunan ba覺ms覺z b繹l羹m maliklerince se癟ilen blok y繹neticileri ve blok niteliinde olmayan yap覺lar覺n ba覺ms覺z b繹l羹m maliklerince se癟ilen temsilcilerden oluur. Toplu yap覺 temsilciler kurulu 羹yelerinin say覺s覺 ve nas覺l se癟ilecei toplu yap覺n覺n 繹zellii dikkate al覺narak y繹netim pl璽n覺nda belirtilir. Toplu yap覺 temsilciler kurulunda bu y繹neticiler ve temsilciler y繹nettikleri ve temsil ettikleri ba覺ms覺z b繹l羹m say覺s覺 kadar oy hakk覺na sahiptirler.

Y繹netim pl璽n覺 ve deitirilmesi

MADDE 70- Toplu yap覺 kapsam覺ndaki yap覺 ve yerler i癟in tamam覺n覺 kapsayan bir tek y繹netim pl璽n覺 d羹zenlenir. Y繹netim pl璽n覺, toplu yap覺 kapsam覺ndaki b羹t羹n kat maliklerini balar. Y繹netim pl璽n覺n覺n deitirilebilmesi i癟in, toplu yap覺 temsilciler kurulu 羹yelerinin temsil ettikleri ba覺ms覺z b繹l羹mlerin tamsay覺s覺n覺n bete d繹rd羹n羹n oyu artt覺r.

Ge癟ici y繹netimle ilgili y繹netim pl璽n覺 h羹k羹mleri, toplu yap覺 alan覺ndaki ba覺ms覺z b繹l羹m maliklerinin bete d繹rd羹n羹n oylar覺yla deitirilebilir.

Y繹netici ve denet癟i atama

MADDE 71- Y繹netim pl璽n覺nda baka t羹rl羹 d羹zenlenmedik癟e, blok kat malikleri kurulu blok i癟in, blok niteliinde olmayan yap覺lar覺n yer ald覺覺 parseldeki kat malikleri kendilerine 繹zg羹lenen ortak yer ve tesisler i癟in, toplu yap覺 temsilciler kurulu ise toplu yap覺 kapsam覺ndaki b羹t羹n ortak yap覺, yer ve tesisler i癟in y繹netici ve denet癟i atar.

Blok y繹neticisi ve denet癟isi, bloktaki kat maliklerinin; blok niteliinde olmayan yap覺lar覺n ortak yer ve tesisleri i癟in y繹netici ve denet癟i, bu yap覺lardaki kat maliklerinin say覺 ve arsa pay覺 bak覺m覺ndan 癟ounluu taraf覺ndan se癟ilir. Toplu yap覺 kapsam覺ndaki b羹t羹n ortak yap覺, yer ve tesisler i癟in y繹netici ve denet癟i ise, toplu yap覺 temsilciler kuruluna kat覺lan y繹netici ve temsilcilerin, y繹nettikleri ve temsil ettikleri ba覺ms覺z b繹l羹m say覺s覺n覺n salt 癟ounluunun oyu ile atan覺r.

Ortak giderlere kat覺lma

MADDE 72- Toplu yap覺 kapsam覺ndaki belli bir yap覺ya veya yap覺lar覺n sadece birka癟覺ndaki kat maliklerinin ortak kullan覺m ve yararlanmas覺na tahsis edilmi ortak yer ve tesislere ilikin ortak giderler, o yap覺lardaki kat malikleri taraf覺ndan, b羹t羹n ba覺ms覺z b繹l羹mlerin ortak kullan覺m ve yararlanmas覺na tahsis edilmi tesis ve yerlere ilikin ortak giderler ise b羹t羹n kat malikleri taraf覺ndan kar覺lan覺r.

Blok kat malikleri, toplu yap覺 temsilcileri ve ge癟ici y繹netim kurulu kararlar覺, 2004 say覺l覺 襤cra ve 襤flas Kanununun 68 inci maddesinin birinci f覺kras覺nda belirtilen belgelerden say覺l覺r.

Kat malikleri, toplu yap覺 kapsam覺ndaki ortak yap覺, yer ve tesisler 羹zerindeki kullanma hakk覺ndan vazge癟mek veya bunlar覺n baka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduunu veya ba覺ms覺z b繹l羹mlerinin veya kendilerinin durumu dolay覺s覺yla bunlardan faydalanmaya l羹zum ve ihtiya癟 bulunmad覺覺n覺 ileri s羹rmek suretiyle toplu yap覺 ortak gider pay覺n覺 ve toplanacak avans覺 繹demekten ka癟覺namazlar.

Ge癟ici y繹netim

MADDE 73- Y繹netim pl璽n覺nda toplu yap覺 temsilciler kurulu oluuncaya kadar, bu kurulun g繹revlerini 羹stlenmek, yetkilerini kullanmak ve kurulun olumas覺 i癟in gerekli giriim ve 癟ar覺larda bulunmak 羹zere, bir ge癟ici y繹netim kurulmas覺 繹ng繹r羹lebilir. Bu takdirde y繹netim pl璽n覺nda ge癟ici y繹netimin nas覺l oluaca覺na ve ne zamana kadar devam edeceine ilikin h羹k羹mlere yer verilir. Ge癟ici y繹netim en ge癟 toplu yap覺n覺n bitimini izleyen bir y覺l sonras覺na kadar devam edebilir. Bu s羹re, her halde toplu yap覺 kapsam覺ndaki ilk yap覺 ruhsat覺n覺n al覺nmas覺ndan itibaren on y覺l ge癟mekle sona erer.

Uygulanacak dier h羹k羹mler

MADDE 74- Bu b繹l羹mde 繹ng繹r羹len 繹zel h羹k羹mler sakl覺 kalmak kayd覺yla, bu Kanunda yer alan b羹t羹n h羹k羹mler, toplu yap覺lar hakk覺nda da aynen veya k覺yas yoluyla tatbik edilir."

MADDE 23- 634 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir.

"GE襤C襤 MADDE 1- Bu Kanunun y羹r羹rl羹e girdii tarihten 繹nce kat irtifak覺 kurulmu ve 羹zerindeki yap覺lar tamamlan覺p yap覺 kullanma belgesi al覺nm覺 bulunan anagayrimenkullerde, Kanunun y羹r羹rl羹e girdii tarihten itibaren en ge癟 iki y覺l i癟inde kat m羹lkiyetine ge癟ilmesi zorunludur. Bu anagayrimenkullerde yap覺 kullanma izninin al覺nd覺覺 tarihten itibaren tahakkuk eden vergi, resim ve har癟lar kat m羹lkiyetine ge癟i ilemleri s覺ras覺nda cezas覺z olarak tahsil edilir. Belirtilen s羹re i癟inde kat irtifak hakk覺 sahiplerinden birinin veya varsa y繹neticinin, kat m羹lkiyetinin kurulmas覺 i癟in gerekli olan belgelerden eksik olanlar覺n tamamlanmas覺 i癟in dier kat irtifak hakk覺 sahiplerinden her birine yaz覺l覺 bildirimde bulunmas覺na ramen, gereini yerine getirmeyen kat irtifak hakk覺 sahiplerinden her birine, anagayrimenkul belediye s覺n覺rlar覺 i癟inde ise belediye, belediye s覺n覺rlar覺 d覺覺nda ise m羹lk簾 amir taraf覺ndan bin T羹rk Liras覺 idar簾 para cezas覺 verilir."

MADDE 24- 634 say覺l覺 Kanunun 18 inci maddesinin son f覺kras覺 ile ek 3 羹nc羹 maddesi y羹r羹rl羹kten kald覺r覺lm覺t覺r.

GE襤C襤 MADDE 1- Bu Kanun gereince haz覺rlanmas覺 gereken y繹netmelik, Kanunun y羹r羹rl羹e girdii tarihten itibaren alt覺 ay i癟inde haz覺rlan覺r.

GE襤C襤 MADDE 2- 13/4/1983 tarihli ve 2814 say覺l覺 Kanunun y羹r羹rl羹e girdii tarihten 繹nce kat irtifak覺 kurulmu binalarda y繹netim pl璽n覺 olmasa dahi 12 nci madde h羹k羹mlerine g繹re kat m羹lkiyeti kurulur.

GE襤C襤 MADDE 3- Bu Kanunun y羹r羹rl羹e girmesinden 繹nce kurulan toplu yap覺lara ait y繹netim pl璽nlar覺, y羹r羹rl羹k tarihinden itibaren en ge癟 alt覺 ay i癟inde bu Kanun h羹k羹mlerine uyarlan覺r. Y繹netim pl璽n覺nda bu y繹nde deiiklik yap覺lmas覺 i癟in mevcut kat malikleri kurulunun salt 癟ounluu yeterlidir. Mevcut toplu yap覺 y繹netimleri, y繹netim pl璽n覺 deiip buna g繹re y繹netici se癟ilene kadar ge癟ici y繹netim olarak g繹revini s羹rd羹r羹r. Toplu yap覺 y繹neticisi se癟imi, en ge癟 y繹netim pl璽n覺n覺n deiimini takip eden 羹癟 ay i癟inde yap覺l覺r.

MADDE 25- Bu Kanun yay覺m覺 tarihinde y羹r羹rl羹e girer.

MADDE 26- Bu Kanun h羹k羹mlerini Bakanlar Kurulu y羹r羹t羹r.

 

TANER EMLAK OFISI
Adres : Hac覺 Evhaddin Caddesi No.27/B Yedikule-Istanbul TURKEY 34107
Telefon : +90 212 588 85 03 - +90 212 588 29 32  Email : info@taneremlak.com