TürkçeEnglishDeutschRussianFrench
30.11.2023
header
Geri D繹n   
  20 SORUDA MORTGAGE !

Kira 繹der gibi ev sahibi olmay覺 salayacak sistemden kimlerin yararlanabilecei, konut kredilerden fark覺n覺n ne olduu, faiz d覺覺nda maliyeti ve para cinsinden riskinin bulunup bulunmad覺覺, yararlanmak i癟in uyulacak kurallar en 癟ok merak edilen konular覺n ba覺nda geliyor.

Konut finansman覺nda 繹nemli yenilikler getirecek olan "mortgage" sisteminden d羹zenli geliri olanlar yararlanabilecek. Bu finansman modeli kapsam覺nda, banka imara uygun olma zorunluluu bulunan evi arat覺rarak kredi verecek. Bu sistem i癟in uygulanacak faiz oran覺 da piyasa koullar覺na g繹re belirlenecek.

Vatandatan
yat覺r覺mc覺ya, m羹teahhitten bankac覺lara kadar geni bir kesimin merakla bekledii, "kira 繹der gibi ev sahibi olmay覺 salayacak mortgage" sistemi yaama ge癟iyor.

Sistemden kimlerin yararlanabilecei, konut kredilerden fark覺n覺n ne olduu, faiz d覺覺nda maliyeti ve para cinsinden riskinin bulunup bulunmad覺覺, yararlanmak i癟in uyulacak kurallar en 癟ok merak edilen konular覺n ba覺nda geliyor.

襤te 20 soruda Mortgage:

1-Mortgage sisteminin t羹keticiye yarar覺 ne olacak?

-Faizlerin serbest b覺rak覺lmas覺 g羹ndeme gelecek. Sistemden yararlanacak m羹teriler sabit veya deiken faiz oranlar覺 aras覺nda tercih yapabilecek. Deiken faizli krediler ile, konut almak i癟in kredi faizlerinin d羹mesini beklemelerine gerek kalmayacak.

2-Deiken faizin bir riski var m覺?

-Bankalar覺n baz alaca覺 endeksler Merkez Bankas覺 taraf覺ndan belirlenecek. Fiyatlamalar endeks faiz oran覺 羹zerine kat覺lacak marjlarla oluturulacak. M羹terinin kullanaca覺 endeks ve marj oran覺 s繹zlemede yer alacak. Deiken faizde, azami oran s繹zleme ile balang覺癟 tarihinde belirlenecek. Faiz oranlar覺 d羹t羹羹nde t羹keticinin taksitleri de d羹ecek. Faizlerin y羹kselmesi durumunda da taksit tutarlar覺 s繹zlemede belirlenen azami oran kadar y羹kselebilecek. M羹teriler, faizli kredinin etkileri konusunda ayr覺nt覺l覺 bir ekilde bilgilendirilecek.

3-Mortgage sisteminde kredi erken kapat覺l覺rsa ek bir maliyetin ortaya 癟覺kaca覺 doru mu?

-Yasada yer alan ve eletirilere hedef olan bir uygulama s繹z konusu. Bu uygulamaya g繹re, sabit faizli kredi kullan覺m覺nda t羹ketici y羹zde 2 oran覺nda erken kapama komisyonu 繹deyecek. Erken kapamalarda t羹keticiye yans覺yan herhangi bir maliyet bulunmuyor. Bu nedenle de t羹keticilerin deiken ve sabit faizli kredi kullan覺rken bu unsura dikkat etmeleri gerekiyor.

4-Sistemin maliyet avantaj覺 bulunuyor mu?

-Balang覺癟 aamas覺nda m羹teri maliyetlerinde bir farkl覺l覺k s繹z konusu olmayacak. Zaman i癟inde ikincil piyasan覺n gelimesine bal覺 olarak bankalar daha kolay finansman salayacak. Bu s羹re癟te de uygun ekonomik koullara da bal覺 olarak faiz oranlar覺nda d羹羹 g羹ndeme gelebilir. Konut kredisi veren b羹t羹n bankalar mortgage sistemi konusunda haz覺rl覺klar覺n覺 tamamlamak 羹zereler.

5-Mortgage kapsam覺nda al覺nacak konutlarda imar zorunluluu var m覺?

-Sistem kapsam覺nda kat irtifak覺 tapusu olan konutlar覺n yan覺 s覺ra bitmemi konutlar i癟in de kredi al覺nabilecek. Deprem y繹netmeliine uygun yap覺lm覺 ve iskan覺 al覺nm覺 konutlar mortgage sistemi i癟in uygun olacak. Bu sistemle istenilen her ev al覺namayacak. ncelikle imara uygun olmas覺 zorunluluu aranacak. Banka ev konusunda inceleme yapacak, uygun bulunmas覺 halinde kredi verecek.

6-Bu s羹re癟te konut fiyatlar覺 y羹kselir mi?

-Son d繹nemde yaanan faiz oranlar覺ndaki d羹羹k ve vadelerdeki uzama konut talebini artt覺r覺yor. Bu nedenle de fiyatlarda art覺 s繹z konusu. Sistemin yaama ge癟mesinin ard覺ndan artan talebe paralel olarak fiyatlarda d羹羹 g羹ndeme gelebilir. Konut fiyatlar覺 ve kiralar arz-talep dengesine g繹re ekillenir.

7-Mortgage sistemi ile bankalardan kullan覺lan konut kredileri aras覺ndaki fark nedir?

-Sistemin konut kredisi faiz oranlar覺 羹zerinde direk bir etkisi bulunuyor. Bankalar ise faizlerini piyasa koullar覺na g繹re belirler. Faiz oranlar覺n覺n bug羹nk羹 tablodaki g繹r羹n羹m羹 maliyete k覺yasla makul g繹r羹n羹yor. Genel faiz oranlar覺n覺n seyrine g繹re bankalar da fiyatlama yapacakt覺r. Mortgage sistemine g繹re, al覺nacak evin tutar覺n覺n y羹zde 25'i kadar peinat verecek.

8-Piyasalara etkisi nas覺l olacak?

-Sistemin, konut kredisi faiz oranlar覺 羹zerinde direk bir etkisi olmayacak. Ancak, t羹keticiler a癟覺s覺ndan bak覺ld覺覺nda deiken faizli kredi kullan覺m覺 ile faizlerin d羹mesi i癟in konut al覺mlar覺n覺 bekletmelerine gerek kalmayacak.

9-Mortgage kapsam覺nda sat覺n al覺nan ev parasal s覺k覺nt覺ya girildiinde sat覺labilir mi?

-襤ki taksit 繹denmediinde ev sahibine bir ayl覺k bir s羹re tan覺nacak. Bor癟 繹denmediinde o zamana kadar yap覺lan 繹demeler geri verilecek ev de banka taraf覺ndan sat覺lacak.10 y覺l taksit 繹dedikten sonra ev bakas覺na devredilebilecek. Ancak bunun i癟in kalan borcun y羹zde 2'sinin ceza olarak 繹denmesi gerekiyor. Kredi kapat覺l覺p, ipotek kald覺r覺l覺rsa evi satmak m羹mk羹n olacak. Borcu erken kapatma halinde ise y羹zde 2'si kadar komisyon al覺nacak.

10-Vergi muafiyeti olacak m覺?

-Ekonomi ve maliye bakanlar覺 vergi muafiyetine gidilmeyecei konusunda a癟覺klamalar yapt覺. Ancak, yasada bir konutu olanlar 100 bin YTL'den fazla olmamak kouluyla ikinci bir konut al覺rlarsa da vergi d覺覺 kalmas覺 planlan覺yor.

11-deme plan覺 nas覺l olacak?

-Konutun y羹zde 25'inin pein 繹denmesi zorunlu.

12-Evi olan da yararlanabilir mi?

-Sistem herkese a癟覺k olacak. Ge癟mi ve mevcut kredi performans覺nda olumsuzluu bulunmayan, alaca覺 evin taksitini ayl覺k net geliri ile 繹deyebileceini belgeleyen herkes yararlanabilecek.

13-Dikkat edilmesi gereken konular neler?

-Vatandalar, 繹ncelikle b羹t癟e ve 繹deme plan覺 yap覺larak ne kadar taksiti 繹deyebileceini doru belirlemeli. Kredi koullar覺 iyi bir ekilde arat覺r覺lmal覺. Konutun yasa kapsam覺nda uygunluuna bak覺lmal覺. Finans kurumlar覺 kiinin al覺m g羹c羹 ve ekonomik y羹k羹ml羹l羹klerine dikkat edileceinden harcamalar kontrol alt覺nda tutulmal覺. Konutun rayi癟 bedeli doru tespit edilmeli.

14-Hangi tip konutlar al覺nabilir?

-Her t羹rl羹 konut sat覺n al覺nabilecek. Mortgage istenen evin, en az kat m羹lkiyetine d繹n羹羹ml羹 y羹zde 80'i tamamlanm覺 olmas覺 koulu aranacak.

15-Konutun b羹t羹n maliyetleri kar覺lanacak m覺?

-Sistemden yararlanabilmek i癟in konutun maliyetinin y羹zde 25'i peinat olarak sat覺c覺ya 繹denecek. Ev kredi talep eden taksitleri 繹deyememe ihtimaline kar覺 sigorta yapt覺racak. Ayn覺 zamanda hayat sigortas覺 ve doal afet sigortas覺 da yapt覺r覺lacak.

16-Sistem nas覺l ileyecek?

-Konut almak isteyenler broker yard覺m覺 veya dorudan kredi alacak. Krediyi veren kurum, s繹zlemeyi deerli evrak olarak portf繹y羹ne dahil edece veya 繹zel ipotek finans kuruluuna satacak. 襤potek finans kurumu, s繹zlemeyi yurti癟i ve d覺覺ndan yat覺r覺mc覺lara satarak fon yaratacak. Fon krediyi salayan finans kuruluundan yeni s繹zleme almak i癟in kaynak g繹revi g繹recek. En son aamada da, finans kurulular覺 piyasadaki likidite sorununun 癟繹z羹lmesinde yard覺mc覺 olarak sistemin b羹y羹mesini salayacak.

17-Mortgage kredileri nereden al覺nacak?

-Konut kredisi veren bankalar mortgage faaliyetini de s羹rd羹recek. BDDK taraf覺ndan konut finansman覺 faaliyetinde bulunmas覺 uygun g繹r羹len finansal kiralama irketleri ve finansman irketleri kurulabilecek. Bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansman覺 amac覺yla kulland覺r覺lan krediler de konut finansman覺 kapsam覺nda olacak.

18-Banka ile sorun 癟覺karsa nas覺l 癟繹z羹mlenecek?

-T羹keticiler, konut ve krediyle ilgili her t羹rl羹 itiraz覺 T羹ketici Mahkemeleri'ne yapabilecek. Konutu satan irket veya kredi kullan覺lan kurulutan memnun olmamalar覺 halinde T羹ketici Mahkemeleri'ne dava a癟abilecek.

19-sistemde konut ipotei d覺覺nda baka bir teminat istenecek mi?

-Finansman kuruluun 繹demeleri, bir k覺ymetli evraka balanmas覺 ya da k覺ymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat alt覺na al覺nmas覺 yasaklanacak. Buna kar覺n t羹keticiden bir k覺ymetli evrak al覺nacak olursa t羹ketici, bu evrak覺 konut finansman覺 kuruluundan geri isteyebilecek. Bu evrak覺n devri durumunda t羹keticinin urad覺覺 zarar kar覺lanmak zorunda olacak. Kredilerde geri 繹deme tutarlar覺n覺n finansal kiralama ilemlerinde ise kira bedellerinin anaparay覺 aan k覺sm覺 bu kapsamda faiz olarak kabul edilecek.

20-Bu sistemin riski nedir?

-Bir 羹lke piyasas覺nda ciddi bir kriz ya da istikrar bozukluu yaanmas覺 durumunda sistemin zarar g繹rmesi s繹z konusu olabiliyor. Bankalar, t羹keticiye YTL a覺rl覺kl覺 olmak 羹zere 10-30 y覺l gibi uzun vadeli krediler verebiliyor. Bankalar k覺sa vadeli ve b羹y羹k oranda d繹viz bor癟lan覺yor. Ekonomide olaan羹st羹 bir kriz durumunda, d繹viz fiyatlar覺 ve faizlerdeki art覺 banka maliyetlerini artt覺racakt覺r. B繹yle bir tabloda banka batt覺ysa, T羹ketici Kanunu kapsam覺nda erken kapat veya borcunu ver veya faizini y羹kselt gibi bir bask覺 yapamazlar. nce sigorta devreye girer. Sigorta, 繹denmeyen taksitleri 繹der. Bor癟lu da normal 繹deme ge癟tikten sonra sigortaya borcunu 繹deyecek.

TANER EMLAK OFISI
Adres : Hac覺 Evhaddin Caddesi No.27/B Yedikule-Istanbul TURKEY 34107
Telefon : +90 212 588 85 03 - +90 212 588 29 32  Email : info@taneremlak.com