TürkçeEnglishDeutschRussianFrench
12.06.2024
header
Geri Dön   
  KREDI KULLANDIRIMINDA ISTENILEN BELGELER VE KOSULLAR

Kredi Kullandırımında İstenilen Belgeler

 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportun aslı ve fotokopisi
 • Son döneme ait su/elektrik/doğalgaz/telefon faturası veya ikametgah belgesi (Faturalar, kişinin kendi adına ya da aynı soyadı taşıyan aile bireylerinden biri adına düzenlenmiş olmalıdır.)
 • Gelir durumunu gösterir belge
 • Ücretliler: Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
 • Serbest Meslek Sahibi: Vergi levhası
 • Şirket Ortağı: Vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi
 • Gayrimenkul Geliri Beyan Edenler: Tapu aslı ve fotokopis
 • Emekliler: Hesap cüzdanı
 • Satın alınacak konuta ait tapu fotokopisi ve yapı kullanım izin belgesi


Gerekli Koşullar

 • 18 yaşından büyük, risk ve istihbaratında herhangi bir olumsuzluğu bulunmayan ve gelirini belgeleyen herkes bu krediden yararlanabilir.
 • Tapu işlem tarihinden itibaren en fazla 1 ay içerisinde kredi kullandırılabilir.
 • Konut sigortası yaptırılır (Sigorta, vadesinin bitiminde kredi vadesi süresince yenilenir).
 • Gerçek kişilere Kredi Hayat Sigortası yaptırılır (Sigorta, vadesinin bitiminde kredi vadesi süresince yenilenir).
 • Satın alınan emlak üzerine ipotek konulur.
 • Gerçek kişiler konut ve işyeri kredisi kullanabilirken, tüzel kişiler yalnızca işyeri kredisi kullanabilirler.
TANER EMLAK OFISI
Adres : Hacı Evhaddin Caddesi No.27/B Yedikule-Istanbul TURKEY 34107
Telefon : +90 212 588 85 03 - +90 212 588 29 32  Email : info@taneremlak.com